تو روزگار رفته ببین چی سهمه ما شد

اینجا فقط میخام حرفی زده باشم که نمیرم و عقده هام رو دلم نمونه و خفم کنه و اصلا اصلا قصد اینو ندارم که خودمو مظلوم نشون بدم یا بگم که چقدر ساده هستم تا بقیه دلشون بسوزه

جر
1 پست
دلتنگی
3 پست
عاشقانه
4 پست