زندگی

زندگی منشوریست در حرکت دوار... منشوری که پرتو پرشکوه خلقت ... با رنگ های بدیع و دلفریبش آنرا
دوست داشتنی ، خیال انگیز و پرشور ساخته است ... این مجموعه دریچه ایست به سوی ... داستان زندگی."

/ 0 نظر / 10 بازدید